Grönområden

Prioriterat för styrelsen är att inventera behovet av åtgärder, reparationer och utveckling för området. Därefter upprättas en åtgärdsplan mht prioritering och ekonomi.


Har du/ni idéer om vad som bör åtgärdas, mejla styrelsen info@hjortgarden.se

Västra Hjortgårdsområdets Samfällighet

c/o Kjell Junergård

Smasvägen 4

795 70  Vikarbyn

Orgnummer 71 64 57-2039

Bankgiro 634-6571

info@hjortgarden.se

www.hjortgarden.se

Copyright © All Rights Reserved