Lekpark

Lekparken är underställd EU direktiv vilket bl a medför att den årligen skall besiktas. Styrelsen jobbar med detta.

Västra Hjortgårdsområdets Samfällighet

c/o Kjell Junergård

Smasvägen 4

795 70  Vikarbyn

Orgnummer 71 64 57-2039

Bankgiro 634-6571

info@hjortgarden.se

www.hjortgarden.se

Copyright © All Rights Reserved