Nästa styrelsemöte

Datum för styrelsemöten 2020;


  • 10 februari
  • 20 mars
  • 8 juni
  • 7 september
  • 30 november


Västra Hjortgårdsområdets Samfällighet

c/o Kjell Junergård

Smasvägen 4

795 70  Vikarbyn

Orgnummer 71 64 57-2039

Bankgiro 634-6571

info@hjortgarden.se

www.hjortgarden.se

Copyright © All Rights Reserved