Medlemsavgift

Medlemskap

Ägarna av de fastigheter som har andel i samfälligheten är automatiskt medlemmar i föreningen. Samtliga medlemmar betalar en årsavgift till föreningen, för närvarande

1 000 kr per år, som skall vara betald senast den 1 oktober innevarande år.

Bankgiro 634-6571.


Debitering sker enligt Lantmäteriets förteckning över fastighetsägare per den 1 oktober eller senare. Det är alltså lagfarten som bestämmer betalningsansvaret. Den som är registrerad ägare av fastigheten då registret tas ut är alltså betalnings-ansvarig för kommande års medlemsavgift. Den som säljer sin fastighet ska själv komma överens med den nya ägaren om hur fördelning av betalning av medlemsavgiften ska ske.

Västra Hjortgårdsområdets Samfällighet

c/o Kjell Junergård

Smasvägen 4

795 70  Vikarbyn

Orgnummer 71 64 57-2039

Bankgiro 634-6571

info@hjortgarden.se

www.hjortgarden.se

Copyright © All Rights Reserved