Styrelsen

Styrelse 2019


OrdförandeKjell JunergårdSmasvägen 4070-629 11 91

Sekreterare

Monika Eriksson

Smasvägen 9


Kassör

Gun Säbb

Smasvägen 6


Ledamot

Björn Olsson

Smiängsvägen 3


Ledamot

Iwona Camejo

Vålsmorsvägen


Ledamot

Peter Loman


Suppleant

Jonas HansusSuppleant

Jonny CarlssonRevisor

Peter SamuelssonRevisor

Carina JohanssonRevisors suppleant

Sebastian SandgrenValberedning

vakantValberedning

vakantStyrelsen når du lättast via info@hjortgarden.se

Västra Hjortgårdsområdets Samfällighet

c/o Kjell Junergård

Smasvägen 4

795 70  Vikarbyn

Orgnummer 71 64 57-2039

Bankgiro 634-6571

info@hjortgarden.se

www.hjortgarden.se

Copyright © All Rights Reserved